Bankové spojenie

Bankový prevod na účet: IBAN SK39 1100 0000 0029 3831 4587 (TATRA BANKA)

Variabilný symbol: číslo objednávky